فیزیک محاسباتی – قسمت اول

سلام مجدد
امروز تصمیم گرفتم که به طور هفتگی مطالب مختلفی در زمینه ی فیزیک محاسباتی در این وبلاگ منتشر کنم که شامل اخبار، معرفی کتاب و مقاله و در نهایت اگر خودم تجربه جدید یا مشکلی داشتم که با موفقیت حل شد، همینجا منتشر کنم.
مطالب اکثرا به لحاظ سطح علمی؛ ابتدایی هستند و هدفم برطرف کردن نقاط ضعف خودم و اگر هم خدا بخواهد کمکی به دوستانم باشد.

ادامه خواندن “فیزیک محاسباتی – قسمت اول”